ப்ரெட் கெவன்னா விவகாரத்தில் வாக்கெடுப்பு நடத்தவுள்ள அமெரிக்க நாடாளுமன…