இந்தோனீசியா பேரழிவில் பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை 1300-ஐ கடந்ததாக அறிவிப்பு,…