இந்தோனீசியா பேரழிவில் பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை 1300-ஐ கடந்ததாக அறிவிப்பு,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *