இந்தோனீசியா நிலநடுக்கத்தில் தப்பியவர்களை கண்டுபிடிக்க மீட்புக்குழுவி…